LCA analiza za podjetja

LCA analiza, ali analiza življenjskega cikla, je metodologija za celovito ocenjevanje okoljskih vplivov v vseh fazah življenjskega cikla izdelka, procesa ali storitve. Je učinkovito orodje ESG standardov, ki od podjetij zahtevajo vključitev trajnostnih vidikov v poslovno strategijo.